Urząd Gminy w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o udzielenie
informacji publicznej

Urząd Gminy Kłaj
Sekretariat
tel./fax 12 2841108/12 2841133

Załączniki

Pobierz list