Dzień Dobry

W załączeniu odpowiedź na wniosek.

Z poważaniem

Izabela Kloskowska

Sekretarz Gminy

Urząd Gminy Przodkowo

ul. Kartuska 21

83-304 Przodkowo

tel. +48 58 5001604

fax. +48 58 5001601

e-mail: izabela.kloskowska@przodkowo.pl

www.przodkowo.pl

-------------------------------

Uwaga:

Wiadomość jest przeznaczona tylko dla jej adresata. Dostęp osób trzecich do

tej wiadomości jest zabroniony. Jeśli nie jest Pan/i adresatem niniejszej

wiadomości, informujemy, że jej rozpowszechnianie, kopiowanie,

rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest zabronione i

może być nielegalne. Prosimy o poinformowanie nadawcy oraz usunięcie

wiadomości bez otwierania załączników.

Attention:

This email is intended solely for the addressee. Access to this email by

anyone else is unauthorised. If you are not the intended recipient, any

disclosure, copying, distribution or any action taken or omitted to be

taken in reliance on it, is prohibited and may be unlawful.Should you

receive this message by mistake, you are hereby notified that any

disclosure, reproduction, distribution or use of this message is strictly

prohibited. Please inform the sender by reply transmission and delete the

message without opening the attachments.

Załączniki

Pobierz list