OAG.1431.9.2018.MM

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
31.01.2018 r. informuję, że;

Ad.1- w Gminie Sztabin obowiązuje uchwała w sprawie określenia trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnych -
http://bip.ug.sztabin.wrotapodlasia.pl/ORGANY/Rada_Gminy/Rada_5/Uchw_Rady5/Teksty_Uch5/uchw_r_1109_xxx_195_2010.html

Ad.2- nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego

Ad.3-  nie powołano w gminie rady oświatowej

Ad.4- tak obowiązuje uchwała w sprawie wprowadzenia Regulaminu
konsultacji społecznych projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i innych
podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego -
http://bip.ug.sztabin.wrotapodlasia.pl/ORGANY/Rada_Gminy/Rada_5/Uchw_Rady5/Teksty_Uch5/uchw_r_0831_xxix_189_2010.html

Ad.5- 2014- 51 , 2015- 52 , 2016- 50

Ad.6-  2 konsultacje z mieszkańcami

Ad.7- nie utworzono młodzieżowej rady gminy

Ad.8-nie utworzono gminnej  rady seniorów

Ad.9 - nie  wyodrębniono w gminie funduszu sołeckiego na rok 2018

Ad.10- nie dotyczy

Ad.11- nie funkcjonuje budżet obywatelski rozumiany jako konsultacje
społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu

Ad.12- nie funkcjonuje budżet obywatelski w oparciu o inną konstrukcję
prawną niż formę konsultacji z mieszańcami

Ad.13- nie dotyczy

--
Urząd Gminy Sztabin
ul.Augustowska 53
16-310 Sztabin
tel. 87 6439750
fax. 87 6439751Ad.2

Pobierz list