Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 30 stycznia 2018 r. informuję, że:

1. W Mieście Suwałki obowiązuje uchwała dotycząca inicjatywy lokalnej:

- Uchwała nr XI/85/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (http://bip.um.suwalki.pl/uchwala_s/uchw_r_0621_xi_85_2011.html)

- Uchwała Rady Nr XLVII/514/2014 z dnia 2014-03-26 o zmianie uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (http://bip.um.suwalki.pl/uchwala_s/uchw_r_0326_xlvii_514_2014.html)

2. W Mieście Suwałki działa Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego.

3. W Mieście Suwałki nie istnieje rada oświatowa.

4. W Mieście Suwałki obowiązuje Uchwała Rady Nr XXIX/274/08 z dnia 2008-11-26 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Suwałki (http://bip.um.suwalki.pl/uchwala_s/uchw_r_1126_xxix_274_08.html)

5. Liczba uchwał przyjętych przez Radę Miejską w Suwałkach w latach:

2014 - 138

2015 -156

2016 – 166

6. Liczba konsultacji z mieszkańcami:

2014 - 3

2015 - 1

2016 - 4

7. W Mieście Suwałki utworzono Młodzieżową Radę Miasta Suwałki.

8. W Mieście Suwałki utworzono Suwalską Radę Seniorów.

9. W Mieście Suwałki wyodrębniono fundusz sołecki:
Uchwała Rady Nr VI/57/2015 z dnia 2015-03-25 wyodrębnienia funduszu sołeckiego (http://bip.um.suwalki.pl/uchwala_s/uchw_r_0325_vi_57_2015.html)

Nie ma zarządzeń wykonawczych, podstawą są corocznie podejmowane uchwały budżetowe:
http://bip.um.suwalki.pl/Prawo_miejscowe/Prawo_Miejscowe/prawo_miejscowe_2016/uchw_nr_xvii_z_dnia_499511c2c00c.html
http://bip.um.suwalki.pl/Prawo_miejscowe/Prawo_Miejscowe/prawo_miejscowe_2016/uchwala-rady-nr-xxviii3302016-z-dnia-28-grudnia-2016r-w-sprawie-budzetu-miasta-suwalk-na-2017-rok.html

10. W Mieście Suwałki funkcjonuje Suwalski Budżet Obywatelski, realizowany na podstawie uchwał Rady Miejskiej, podejmowanych co roku na rok następny.

Kwoty przeznaczone na Suwalski Budżet Obywatelski:
2014 – 1 milion złotych
Uchwała Rady Nr XLIV/483/2013 z dnia 2013-12-30 w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Suwałk konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2014 rok (http://bip.um.suwalki.pl/uchwala_s/uchw_r_1230_xliv_483_2013.html)

2015 – 2 miliony złotych
Uchwała Rady Nr L/559/2014 z dnia 2014-06-25 w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części

budżetu miasta na 2015 rok (http://bip.um.suwalki.pl/uchwala_s/uchw_r_0625_l_559_2014.html)

2016 – 2 miliony złotych
Uchwała Rady Nr IX/84/2015 z dnia 2015-06-24 w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części

budżetu miasta na 2016 rok (http://bip.um.suwalki.pl/uchwala_s/uchw_r_0624_ix_84_2015.html)

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Szyszko
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Urząd Miejski w Suwałkach
ul. A. Mickiewicza 1
16-400 Suwałki
tel. 87 562 82 01
:•) POGODNE SUWAŁKI

Pobierz list