W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd Gminy Zblewo uprzejmie informuje, że
- w gminie nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
- nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,
- nie powołano rady oświatowej,
- w gminie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w mieszkańcami - nr XIII/147/08 z dnia 31.03.2008 - strona www - bip.zblewo.pl
- liczba przyjętych uchwał : 2014r. - 96, 2015r. - 85, 2016r.- 132,
- w latach 2014-2016 nie przeprowadzano konsultacji w mieszkańcami,
- nie utworzono młodzieżowej rady gminy,
- nie utworzono gminnej rady seniorów,
- nie wyodrębniono funduszu sołeckiego, - uchwała nr XXXV/256/17 z dnia 22.03.2017 - strona www - bip.zblewo.pl
- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.
Alicja Zalewska
Insp. Biuro Rady Gminy

Pobierz list