W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z 31 .01.2018 r.
Z wyrazami szacunku
Agnieszka Wróblewska

Załączniki

Pobierz list