Odpowiadając na wniosek z dnia 30.01.2018 r. udzielam informacji ze swojego
stanowiska pracy:
1. Nie
2. Nie
3. Nie
4. Tak - Uchwała
http://www.bip.szydlowo.pl/cms_inc/cms_pobierz_dokument.php?id=1025&dok_id=6004
8. Nie
9. Tak - Uchwała
http://bip.szydlowo.pl/cms_inc/cms_pobierz_dokument.php?id=608&dok_id=4780
10. Nie ma
11. Nie
12. nie dotyczy
13. nie dotyczy

Z poważaniem Kinga Kanduła
Inspektor ds. promocji gminy, ochrony zdrowia
i koordynacji współpracy z organizacjami pozarządowymi
Urząd Gminy Szydłowo
Jaraczewo 2
64-930 Szydłowo
Tel. 67-211-55-15
Fax 67-216-12-36
promocja@szydlowo.pl
www.szydlowo.pl

Pobierz list