Nr sprawy: 1431.7.2018

Urząd Gminy w Szelkowie w załączenia przesyła odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 30.01.2018r.

Sekretarz Gminy Szelków
Krzysztof Kacprzycki

Pobierz list