W odpowiedzi na wniosek z 30 stycznia 2018 roku Wójt Gminy Paprotnia informuje:
- W Gminie Paprotnia nie obowiązuje uchwała dotycząca trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy (
art. 19 c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
- w Gminie Paprotnia nie powołano Rady Oświatowej.
- Rada Gminy Paprotnia podjęła uchwałę dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami adres: www.e-bip.pl/Start/31/Information/19722
- w latach 2014-2016 podjęto 6 uchwał konsultowanych na podstawie uchwały dot.
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
- Nie utworzono młodzieżowej Rady Gminy
-Nie utworzono gminnej rady seniorów
- w Gminie Paprotnia Wyodrębniono fundusz sołecki adres do strony :
www.e-bip.pl/Start/31/ActDetails/102366
- W Gminie Paprotnia nie funkcjonuje budżet obywatelski


z poważaniem
Stanisław Łądziak
Wójt Gminy Paprotnia

Pobierz list