W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej
informuję:
1. Tak link: http://umskarzysko.bip.doc.pl/index.php?wiad=20201&t=1
2. Nie
3. Nie
4. Tak link: http://umskarzysko.bip.doc.pl/index.php?wiad=20205&t=1
5. 2014 - 114 uchwały; 2015 - 170 uchwał; 2016 - 123 uchwały
6. 2014 - 2; 2015 - 3; 2016 - 6
7. Tak
8. Nie
9. Nie
10. nie dotyczy
11. Tak linki:
http://umskarzysko.bip.doc.pl/upload/doc/11449_20140929_105600.pdf

http://umskarzysko.bip.doc.pl/upload/doc/37778_20160727_110231.pdf

http://umskarzysko.bip.doc.pl/upload/doc/37781_20160728_130601.pdf
12. nie dotyczy
13. 2014 - 00zł; 2015 - 00zł; 2016 - 400000zł

Agnieszka Jarosińska
Urząd Miasta
w skarżysku-Kamiennej
tel. 41 2520106