W załączeniu do niniejszej wiadomości przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 30 stycznia 2018 r., który wpłynął do Urzędu Gminy Marianowo.

Z poważaniem

Sebastian Stępień
Sekretarz Gminy

Urząd Gminy Marianowo
ul. Mieszka I 1
73-121 Marianowo
tel. 91 561 38 66 wew. 16
sekretarz@marianowo.pl

Załączniki

Pobierz list