Dzień Dobry
W odpowiedzi na wniosek Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska
o udostępnienie informacji publicznej informuję iż:
- w gminie obowiązuje uchwała w sprawie określenia trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizacje zadania publicznego Gminy Łoniów w
ramach
inicjatywy lokalnej ( scan w załączniku)
- nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego
- nie powołano w gminie rady oświatowej
- Statut Gminy Łoniów zał. nr 3 określa zasady i tryb przeprowadzenia
konsultacji z mieszkańcami
( link http://www.loniow.bip.gmina.pl/upload/Zalaczniki_Statut.pdf)
- rok 2014 - 58 uchwał
rok 2015 - 66 uchwał
rok 2016 - 58 uchwał
- brak
- nie utworzono młodzieżowej rady gminy
- wyodrębniono fundusz sołecki , w załączeniu link
http://www.loniow.bip.gmina.pl/upload/VI.33.2015.pdf
- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski

Pozdrawiam
Justyna Błasiak

-----Oryginalna wiadomość-----

Załączniki

Pobierz list