W uzupełnieniu do wniosku o udostępnienie informacji
informuję iż
- nie utworzono gminnej rady seniorów
- nie wydawano zarządzeń w sprawie realizacji funduszu sołeckiego

Pozdrawiam
-----Oryginalna wiadomość-----

Załączniki

Pobierz list