W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Urząd Gminy Mielnik

ul. Piaskowa 38

17-307 Mielnik

tel. 85 6565861

Załączniki

Pobierz list