W załączeniu przekazuje skan odpowiedzi na wniosek o udostepnienie
informacji publicznej

Z poważaniem

Beata Kuźma

Sam. st. ds. obsługi rady Gminy i ew. dział. gosp.

Te. 46 831 88 54

Załączniki

  • doc02340120180208150840.pdf