Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd Miejski
w Ustrzykach Dolnych informuje, że:

- uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej znajduje się pod adresem:

http://www.bip.ustrzyki-dolne.pl/atach/4/5146/12868/Uchwala%20XXXV-458-17%20z%20dnia%2013%20lipca%202017%20r.pdf

- w gminie Ustrzyki Dolne została utworzona Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego;

- w gminie Ustrzyki Dolne nie powołano Rady Oświatowej;

- uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami znajduje się pod adresem:

http://www.bip.ustrzyki-dolne.pl/atach/4/4600/11902/Uchwala%20XXVI-348-16%20z%20dnia%2029%20listopada%202016%20r.pdf

- Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych w latach 2014 -2016 przyjęła następujące liczby uchwał:

2014 - 103,

2015 - 166,

2016 - 187;

- liczba konsultacji z mieszkańcami w latach 2014 - 2016 wynosiła:

2014 - 0

2015 - 1

2016 - 4

- w gminie Ustrzyki Dolne utworzono Młodzieżową Radę Gminy;

- w gminie Ustrzyki Dolne nie utworzono Gminnej Rady Seniorów;

- uchwała dot. funduszu sołeckiego znajduje się pod adresem:

http://www.bip.ustrzyki-dolne.pl/atach/4/3031/8598/Uchwala%20XLIII-386-14%20z%20dnia%2026%20marca%202014%20r.pdf

- informacje dot. realizacji funduszu sołeckiego w gminie Ustrzyki Dolne znajdują się w Zarządzeniach Burmistrza w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Ustrzyki Dolne w danym roku, pod adresem:
http://www.bip.ustrzyki-dolne.pl/index.php?page=bip.php&under=219&grp=2

- informacje dot. Budżetu Obywatelskiego w gminie Ustrzyki Dolne znajdują się pod adresami:

http://www.bip.ustrzyki-dolne.pl/atach/4/5148/12870/Uchwala%20XXXV-460-17%20z%20dnia%2013%20lipca%202017%20r.pdf

http://www.bip.ustrzyki-dolne.pl/atach/4/5150/12872/Uchwala%20XXXV-462-17%20z%20dnia%2013%20lipca%202017%20r.pdf

- w gminie Ustrzyki Dolne nie funkcjonuje budżet obywatelski w oparciu o inną konstrukcję prawną niż konsultacje z mieszkańcami;

- kwota Budżetu Obywatelskiego w latach 2014 - 2016 wynosiła:

2014 - 0 zł

2015 - 0 zł

2016 - 100 000 zł

Z poważaniem

Karol Lenard

Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych

Pobierz list