Dzień dobry

W załączeniu przekazuję skan odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Z poważaniem
--
Katarzyna Sosińska
Wydział Polityki Społecznej

k.sosinska@plonsk.pl

Urząd Miejski w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel. 023 663 13 16
fax. 023 661 55 11
www.plonsk.pl

Załączniki

Pobierz list