Dzień dobry,
w załączeniu przekazuję odpowiedź Zastępcy Prezydenta Miasta Piły z dnia 12 lutego 2018 r. Nr: OP-VII.1431.23.2018 w sprawie udostępnienia informacji publicznej, będącą odpowiedzią na wniosek z dnia 30 stycznia 2018 r. Dla poprawności udokumentowania podejmowanych czynności administracyjnych uprzejmie proszę o potwierdzenie odebrania niniejszej korespondencji na zwrotny adres e-mail lub poprzez automatyczne skorzystanie z funkcji “Potwierdzenie przeczytania”.
Dorota Bojaczuk
Dyrektor Wydziału
Organizacyjno-Prawnego
Urzędu Miasta Piły

Załączniki

Pobierz list