W załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Urząd Gminy w Łopusznie

ul. Konecka 12

26-070 Łopuszno

Tel. 41 3914001

Mail: gmina@lopuszno.pl

www.lopuszno.pl

Załączniki

Pobierz list