W odpowiedzi na wniosek z dnia 30. 01.2018 r.(data wpływu) o udostępnienie
informacji publicznej Urząd Gminy w Słupi Koneckiej udziela odpowiedzi jak
niżej;

1. W gminie obecnie obowiązuje uchwała, o której mowa w art. 19c ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie -

http://slupiakonecka.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_01/BIPF5630900B1A55FZ/2
58.pdf

2. W gminie na obecną chwilę nie utworzono gminnej rady pożytku
publicznego;

3. Nie została powołana gminna rada oświatowa;

4. W gminie obowiązuje uchwała dotycząca zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami -
http://slupiakonecka.biuletyn.net/archiwum/www.bip.slupiakonecka.pl/uchwaly/
2016/124.pdf

5. Liczba przyjętych uchwał przez Radę: Rok 2014- 66, Rok 2015- 74,
Rok 2016- 65, Rok 2017- 109,

6. W latach 2014 - 2016 przeprowadzono 5 konsultacji społecznych z
mieszkańcami gminy,

7. Nie utworzono młodzieżowej rady gminy,

8. Nie utworzono gminnej rady seniorów,

9. W gminie wyodrębniono fundusz sołecki-
http://slupiakonecka.biuletyn.net/archiwum/www.bip.slupiakonecka.pl/dokum58c
1.html?typ_dok=10
<http://slupiakonecka.biuletyn.net/archiwum/www.bip.slupiakonecka.pl/dokum58
c1.html?typ_dok=10&id_wew_dok=2338> &id_wew_dok=2338

10. Zarządzenia wójta - http://www.slupiakonecka.pl/

11. W gminie nie obowiązuje budżet obywatelski.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania e-maila.

Z poważaniem. Marian Król. Sekretarz Gminy Słupia Konecka.

Pobierz list