*Sz. P. Szymon Osowski*

*Sz. P. Bartosz Wilk*

*Stowarzyszenie Sieć Obywatelska *

*Watchdog Polska*

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej
informuję, że:

1) W Gminie Nisko nie była podejmowana Uchwała dot. trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej;

2) Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego;

3) Nie powołano w gminie rady oświatowej;

4) W Gminie Nisko podjęta została UchwałaNr XXIII/158/16 Rady Miejskiej
w Niskuw sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z Mieszkańcami
Gminy i Miasta Nisko- adres strony http://www.nisko.pl/budzet-obywatelski;

5) W latach2014 – 2016 Rada Miejska w Nisku podjęła: w 2014 r -
83Uchwały, w 2015 r. - 104 Uchwały, w 2016 r - 120 Uchwał.;

6) W 2014 przeprowadzono 0 konsultacji z mieszkańcami,

- w 2015 r. przeprowadzono 7 konsultacji z mieszkańcami,

- w 2016 r. przeprowadzono 6 konsultacji z mieszkańcami;

7) Nie utworzono młodzieżowej rady gminy;

8) Nie utworzono gminnej rady seniorów;

9) Wyodrębniono w gminie fundusz sołecki – Uchwała Nr XLII/342/17 Rady
Miejskiej w Nisku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r.

10) W Gminie Nisko funkcjonuje budżet obywatelski na podstawie Uchwały
Nr XXIII/158/16 Rady Miejskiej w
Niskuhttp://www.nisko.pl/budzet-obywatelski;;

11)W 2014 – 0,-zł

- w 2015 – 0,- zł

- w 2016 r- 0,- zł

- w 2017 r. .na budżet obywatelski przeznaczono kwotę 600 000,- zł

Urszula Owanek

Inspektor ds. Kancelaryjno-technicznych

Gmina i Miasto Nisko

Tel. 15 841 56 43

Pobierz list