Urząd Gminy Mieścisko w załączeniu przesyła odpowiedź na Państwa wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

Agnieszka Brzostowicz

Urząd Gminy Mieścisko

Pl. Powstańców Wlkp. 13

62-290 Mieścisko

Tel. 61 4298010

Załączniki