Odpowiadam na pytania:

1. Nie została podjęta

2. Nie utworzono

3.Nie utworzono

4. Obowiązuje: Dz.Urz. Woj. Kujawsko - Pomorskiego z dn. 18.11.2011,
poz. 2483

5. 2014 - 70 uchwał

2015 - 49 uchwał

2016 - 50 uchwał

6. 2014 r. - konsultacja w sprawie  energii wiatrowych, 2015 -
konsultacja w sprawie programu rewitalizacji,

7. Nie

8. Nie

9. Tak -http://www.debowalaka.bip.net.pl/?c=98
<http://www.debowalaka.bip.net.pl/?c=98>

10 . http://www.debowalaka.bip.net.pl/?c=212
<http://www.debowalaka.bip.net.pl/?c=98>

11. Nie
<http://www.debowalaka.bip.net.pl/?c=98>

12. Nie dotyczy <http://www.debowalaka.bip.net.pl/?c=98>

13. Nie dotyczy <http://www.debowalaka.bip.net.pl/?c=98>

Z poważaniem
<http://www.debowalaka.bip.net.pl/?c=98>

Anna Łęgowska - Urząd Gminy Dębowa łąka
<http://www.debowalaka.bip.net.pl/?c=98>

<http://www.debowalaka.bip.net.pl/?c=98>

<http://www.debowalaka.bip.net.pl/?c=98>

Pobierz list