Dzień Dobry
Poniżej odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej:
1. Nie
2. Nie
3. Nie
4. Tak
http://bip.turawa.pl/download/attachment/16057/uchwala-nr-xiii852016.pdf
5. 186
6. 8
7. Tak
8. Nie
9. Tak
http://bip.turawa.pl/download/attachment/5495/uchwala-nr-xxxii-200-2014-w-spr-wyrazenia-zgody-na-wyodrebnienie-funduszu-soleckiego.doc
10. Nie wydano zarządzeń
11. Nie
12. Nie dotyczy
13. Nie dotyczy

Bartłomiej Kita
Kierownik Referatu Turystyki
i Promocji Gminy

Urząd Gminy w Turawie
ul. Opolska 39c
46-045 Turawa
tel. 774212012 w. 124

W dniu 2018-01-09 o 12:21, Sekretariat - Urząd Gminy Turawa pisze:

Pobierz list