Dzień dobry,

Nadleśnictwo Nowa Sól po otrzymaniu wyroku Sygn.akt. II SA/Go 1182/17 z dnia 13 czerwca 2018 r.
Rozpatrzenie skargi na decyzję Nadleśniczego Nowa Sól z dnia 23.10.2017 nr ZGU.0172.2.2017.WK w przedmiocie odmowy
udostępnienia informacji publicznej ”w zakresie skanów umów związanych z gospodarowaniem uzyskanym drewnem, ze względu na fakt, że prowadziłoby to do ujawnienia tajemnicy przedsiębiorcy” - uchylono.
Nadleśnictwo przystąpiło do prac skanowania umów, ze względu na dużą ilość dokumentów do zarchiwizowania
czynności będą wykonywane bez względnej zwłoki.
Z poważaniem

Wiesława Kleemann
Stanowisko Specjalista ds.Gospodarki Towarowej
tel. kom.: +48 607 801 438

Nadleśnictwo Nowa Sól
67-100 Nowa Sól ul.Ciepielowska 9
tel.:+48 68 387 24 31, tel. sekr.: + 48 68 3879393

www.zielonagora.lasy.gov.pl..

Pobierz list