To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina@trzciana.pl> o 27.02.2023 11:13

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o27.02.2023 11:40