To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: urzad@wielgomlyny.pl
Temat: Wniosek o informację dot. sesji zdalnych
Data: 2023-02-27 11:10

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.