To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 27
lutego 2023 do "Urząd Gminy Markusy" <{{ email }}> z tematem "Wniosek o
informację dot. sesji zdalnych".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.