To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<{{ email }}> o 27.02.2023 12:25

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o27.02.2023 13:02