Twoja korespondencja została zarejestrowana w urzędzie.

Numer kancelaryjny: RKP.2023.09269
Data rejestracji: 2023.02.28
Osoba rejestrująca: Małgorzata Czech
Temat pisma: [E-mail] Wniosek o informację dot. sesji zdalnych
Liczba załączników: 0

Urząd Miasta Racibórz
ul. Króla Stefana Batorego 6
47-400 Racibórz
Telefon: +48 32 755 06 00
www.raciborz.pl
www.bipraciborz.pl

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Racibórz dostępne są na stronie https://www.bipraciborz.pl/rodo