W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
27.02.2023 r. informuję, jak niżej.

1. W latach 2020-2022 Rada Gminy Pępowo nie prowadziła obrad w trybie
zdalnym, z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość ani
korespondencyjnie.
1a. Sesje Rady Gminy Pępowo w latach 2020-2022 odbywały się w trybie
stacjonarnym i były otwarte dla publiczności oraz transmitowane na żywo.

2. W roku 2023 do momentu otrzymania wniosku nie odbyła się ani jedna
zdalna sesja Rady Gminy Pępowo.

3. Rada Gminy Pępowo nie dysponowała i nie dysponuje oprogramowaniem
umożliwiającym prowadzenie sesji zdanych.
3a. Sesje Rady Gminy Pępowo są prowadzone w trybie stacjonarnym przy
użyciu oprogramowania DSSS Vote, służącego m.in. do sporządzania i
utrwalania imiennego wykazu głosowań, oraz DSSS Video Stream, służącego
do realizacji transmisji obrad. Dostawcą oprogramowania jest firma Data
Security Software Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Pniewach.

4. Nie dotyczy (Rada Gminy Pępowo nie posiada odrębnego statutu;
aktualny Statut Gminy Pępowo, który określa m.in. organizację wewnętrzną
oraz tryb pracy organów gminy, został przyjęty uchwałą nr VI/47/2019
Rady Gminy Pępowo z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Pępowo
- do dnia odpowiedzi na wniosek ww. statut nie był zmieniany).
4a. Nie dotyczy.

5. Od marca 2020 roku sesje Rady Gminy Pępowo odbywają się w Gminnym
Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Pępowie, który posiada
łącze internetowe wykorzystywane do realizacji transmisji. Dostawcą
internetu jest firma Inea. Rodzaj łącza: światłowód;
prędkość/przepustowość łącza: download 80 Mbps, upload 40 Mbps.
5a. Jakość, rodzaj ani prędkość łącza nie zmieniły się od czasu
podpisania umowy z firmą Inea, tj. od 2017 r.

Z poważaniem

--
Jagoda Kowalewska

inspektor ds. obsługi rady gminy i samorządów mieszkańców
rzecznik prasowy
redaktor naczelny "Wieści Pępowa"

Urząd Gminy Pępowo
ul. St. Nadstawek 6
63-830 Pępowo
tel. 655 736 305, 655 736 308
fax. 655 736 032

Urząd Gminy Pępowo jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Aby
się z nami skontaktować, można napisać list na adres: Urząd Gminy
Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo lub e-mail na adres:
{{ email }}. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w
celach związanych z działalnością urzędu, a także przez okres
przedawnienia roszczeń.