GMINA WARNICE
74-201 WARNICE 66

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej dot. sesji zdalnych.

--
Z poważaniem

Monika Ostrowska
Sekretarz Gminy Warnice
tel. 91 561 28 90 wew. 22
513 053 885

"Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Gminy
Warnice, który reprezentuje Wójt Gminy Warnice. Dane kontaktowe
Inspektora Ochrony Danych: Pan Łukasz Rozesłański, e-mail:
{{ email }} . Każda osoba przesyłając wiadomość zawierającą jej
dane osobowe drogą elektroniczną ma prawo dostępu do tych danych,
żądania ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub
sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przesyłane dane będą przetwarzane
wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do udzielenia odpowiedzi.”

Załączniki

  • odpowiedź_na_wniosek_o_udzielenie_informacji_publicznej.pdf