Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji dot. sesji zdalnych,
Biuro Rady Miejskiej w Zwoleniu informuje:

1. nie

1a. 0

2. 0

3. nie dotyczy

3a. nie dotyczy

4. nie

4a. nie dotyczy

5. nie dotyczy

5a. nie