W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej który wpłynął
do Urzędu Gminy Borowa w dniu 27.02.2023 roku informuję:

1.W latach 2020-2022 Rada Gminy Borowa nie prowadziła obrad w zdalnym
trybie.
2. W 2023 roku nie były prowadzone obrady Rady Gminy Borowa w trybie
zdalnym.
3. Rada Gminy Borowa nie posiada oprogramowania do prowadzenie Sesji w
trybie zdalnym.
4. W latach 2020-2022 nie zmieniano Statutu Rady Gminy Borowa.
5. Rada Gminy nie dysponuje oddzielnym łączem internetowym, korzysta z
łącza Urzędu Gminy Borowa 1Gb/s

--
Elżbieta Twardy
rg@borowa.pl