Dzień dobry,

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie
udostępnienia informacji publicznej uprzejmie informuję:

1.W latach 2020-2022 Rada Gminy nie prowadziła obrad z wykorzystaniem
środków do porozumiewania się na odległość
1a. Nie dotyczy
2. Ilość zdalnych sesji Rady Gminy w roku 2023 do momentu otrzymania
wniosku - 0
3. Nie dotyczy
3a. Nie dotyczy
4. Nie dotyczy
4a. Nie dotyczy
5. Nie dotyczy
5a. Nie dotyczy

Z poważaniem
Irena Żuk
Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy i rolnictwa
Urząd Gminy Konstantynów
tel. 81 341 41 92 wew.35