W odpowiedzi na Państwa wniosek, informuję:

Ad. 1. W Gminie Trzebownisko w latach 2020-2022 Rada Gminy w trybie
zdalnym odbywała JEDYNIE posiedzenia komisji stałych. W tym czasie -
łącznie tylko odbyło się 12 takich posiedzeń.

Ad. 1a. Żadna sesja RG nie odbyła się w trybie zdalnym.

Ad. 2.  Żadnej.

Ad. 3. Nie było nigdy wykorzystane takie oprogramowanie.

Ad. 4. Nie.

Ad. 5. 200/100 Mbit/s (jest to łącze Urzędu Gminy, z którego korzysta
Rada).

Ad. 5a. Tak. Wcześniej było 100/100 Mbit/s.

--
Z poważaniem
Tomasz Wójcik
Główny specjalista ds. Rady Gminy i jednostek pomocniczych
Referat Organizacyjno-Prawny
Urząd Gminy Trzebownisko
36-001 Trzebownisko 976
NIP: 813 10 20 728 Regon: 000551697
www.trzebownisko.pl
Tel. 17 771 37 31
Fax. 17 771 37 19

Urząd Gminy Trzebownisko przetwarza Państwa dane osobowe. Więcej szczegółów na stronie internetowej: www.bip.trzebownisko.pl w zakładce ogłoszenia i informacje.