W odpowiedzi na wniosek, informuję:

> 1. Czy w latach 2020-2022 Rada Gminy prowadziła obrady z wykorzystaniem
> środków do porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny
> tryb obradowania)tak
>
> 1a. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych
> łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w latach 2020-2022 bez
> możliwości udziału publiczności? (były zamknięte dla publiczności i
> publiczność mogła wyłącznie obejrzeć transmisję)
Odbyło się 11 posiedzeń zdalnych, przy czym na potrzeby umożliwienia
udziału mieszkańców/publiczności każdorazowo tworzone było stanowsko w
Domu Kultury. Każdy mógł wziąć udział w obradach.

>
> 2. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych
> łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w roku 2023 do momentu
> otrzymania wniosku?
0
>
> 3. Czy oprogramowanie używane przez Radę Gminy do prowadzenia sesji
> zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się
> zdalnie), o ile jest używane, pozwala na udział publiczności?
tak, przy wykorzystaniu przygotowanego stanowiska
> 3a. Jak nazywa się używane oprogramowanie?
sesja.pl
>
> 4. Czy w latach 2020-2022 doszło do zmian statutu Rady Gminy, w związku
> z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania na
> odległość? (o ile dotyczy)
tak
> 4a. Jeśli doszło do zmiany statutu, to wnosimy o podanie linku do
> stosownej uchwały.
https://umkrasnobrod.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/u219.pdf
>
> 5. Jakim łączem internetowym dysponuje Rada Gminy (chodzi o łącze
> wykorzystywane do realizacji transmisji i sesji zdalnych - w tym takich,
> w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie)?
Obsługa rady pracowała w urzędzie, gdzie zainstalowano internet o
prędkości łącza do 300 Mb/s. Radni korzystali z przywatnych łącz
internetowych

> 5a. Czy między marcem 2020 r. a dniem odpowiedzi na wniosek zmieniła się
> jakość łącza internetowego, którym dysponowała Rada Gminy?
nie

----------------------------------------
Pozdrawiam serdecznie

Małgorzata Brodziak
Insp.ds. Informatyzacji i Promocji

Gmina Krasnobród
ul. 3 Maja 36
22-440 Krasnobród
tel. 84 660 76 91
www.krasnobrod.pl