Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub linkami):
odpowiedź na informację publiczną

--
Ta wiadomość jest przeznaczona do wyłącznego użytku jej adresata. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę,
prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nadawcą oraz jej usunięcie. Jeśli nie są Państwo adresatem tej wiadomości,
to jej wykorzystanie, w szczególności poprzez rozpowszechnianie, dystrybucję, powielanie, publikację wiadomości lub
zawartych w niej informacji i/lub dokumentów, jest zabronione.
Informacja o przetwarzaniu danych przekazywana na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO:
Administratorem Pani/a danych osobowych jest Gmina Kobylanka, z siedzibą w Kobylance przy ul. Szkolnej 12,
73-108 Kobylanka, tel. 91 561 03 10 e-mail: ugk@kobylanka.pl. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywania przez administratora
zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
Podanie danych jest niezbędne do załatwienia sprawy i wymagane przepisami KPA. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych
dostępne są w siedzibie Administratora, a także, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Załączniki

  • odpowiedź_na_informację_publiczną.pdf (nieskanowany) Skanuj