Dzień dobry
W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej, który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Żelechowie w dniu
27.02.2023r.

Z poważaniem
Anna Osial
Urząd Miejski w Żelechowie
tel. 25 754-11-44

Załączniki