Dzień dobry

w nawiązaniu do Państwa wniosku złożonego w trybie dostępu do informacji
publicznej w załączeniu przekazuję odpowiedź oraz klauzlę informacyjną.
Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.


Z poważaniem

Magdalena Jeziorowska
Podinspektor Wydziału Organizacyjnego
Urząd Miasta Piekary Śląskie
ul. Bytomska 84
41-940 Piekary Śląskie
e-mail: mjeziorowska@piekary.pl
tel. 032 77 61 482

Załączniki