Urząd Miejski w Suchowoli w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek z dnia 27.02.2023 r.

Jan Lola
Sekretarz Gminy

Załączniki