Stosownie do wniosku z dnia 27 lutego 2023 roku Biuro Rady Gminy
Charsznica informuje:

Ad. 1) TAK

Ad. 1a) 7

Ad. 2) 0

Ad.3) NIE

Ad. 3a) DSSS Vote App

Ad. 4) Brak zmian

Ad. 5) Brak informacji

Ad. 5a) Brak zmian

Z poważaniem

Biuro Rady Gminy

Grażyna Bugaj