To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<urzad@wartabol.pl> o 2018-07-16 09:05

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-07-16 09:31

Pobierz list