OR.1431.13.2023

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 27 marca 2023 r.

--
Pozdrawiam
Ewa Jaworowska
Podinspektor ds. obsługi sekretariatu, Rady Gminy i jej organów
tel. 25 793 44 95 w.31
{{ email }}

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wierzbno reprezentowana przez Wójta Gminy Wierzbno.
Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie www.gminawierzbno.pl

Wiadomość ta może zawierać informacje poufne, przeznaczone do wyłącznej wiadomości adresata.
Przeglądanie, przesyłanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystanie informacji przez osoby inne niż te, dla których wiadomość była przeznaczona jest zabronione.
W przypadku otrzymania tej wiadomości w wyniku błędu proszę poinformować nadawcę i wykasować wiadomość.

Załączniki

  • OR.1431.13.2023.pdf (nieskanowany) Skanuj