Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 12
kwietnia 2023 r. Urząd Gminy Grabowo informuje,

1. Czy w latach 2020-2022 Rada Gminy prowadziła obrady z wykorzystaniem
środków do porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny
tryb obradowania)?

Odp.  Nie.

1a. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych
łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w latach 2020-2022 bez
możliwości udziału publiczności? (były zamknięte dla publiczności i
publiczność mogła wyłącznie obejrzeć transmisję)

Odp. Nie dotyczy

2. Ile zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych
łączyła się zdalnie) sesji Rady Gminy odbyło się w roku 2023 do momentu
otrzymania wniosku?

Odp.  0

3. Czy oprogramowanie używane przez Radę Gminy do prowadzenia sesji
zdalnych (w tym takich, w których co najmniej część radnych łączyła się
zdalnie), o ile jest używane, pozwala na udział publiczności?

Odp. Nie.

3a. Jak nazywa się używane oprogramowanie?

Odp. Oprogramowanie do prowadzenia sesji to POSIEDZENIA.PL

4. Czy w latach 2020-2022 doszło do zmian statutu Rady Gminy, w związku
z prowadzeniem obrad z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania na
odległość? (o ile dotyczy).

Odp. Nie

4a. Jeśli doszło do zmiany statutu, to wnosimy o podanie linku do
stosownej uchwały.

Odp. Nie dotyczy

5. Jakim łączem internetowym dysponuje Rada Gminy (chodzi o łącze
wykorzystywane do realizacji transmisji i sesji zdalnych - w tym takich,
w których co najmniej część radnych łączyła się zdalnie)?

Odp. Od 1 marca 2023 r. jest to światłowód

5a. Czy między marcem 2020 r. a dniem odpowiedzi na wniosek zmieniła się
jakość łącza internetowego, którym dysponowała Rada Gminy?

Odp. Do 28 lutego 2023 Rada Gminy dysponowała DSL

Odpowiedzi udzieliła Justyna Rydzewska

Urząd Gminy Grabowo

86 279 00 21