----- Przekazana wiadomość -----
Od: "Andrzej Lula" <{{ email }}>
Do: "michal zemelka" <{{ email }}>
DW: "Jolanta Machowska" <{{ email }}>
Wysłane: piątek, 21 kwietnia, 2023 13:24:46
Temat: Fwd: odp. dot. sesji zdalnych w latach 2020-2022

---
OK.1431.54.2023.F

{{ email }}

do wiadomości: {{ email }}

Pan
Michał Zemełka
Sieć Obywatelska Watchdog Polska


W odpowiedzi na wniosek z dnia 13 kwietnia 2023 r. o udostępnienie informacji o udostępnienie informacji publicznej dot. sesji zdalnych Rady Gminy w latach 2020-2022 w załączeniu przesyłam skan odpowiedzi udzielonej przez Biuro Rady Miasta Krosna.

Andrzej Lula
Sekretarz Miasta Krosna

Załączniki

  • Odpowiedź_na_inf._publiczną.pdf