WO.1431.11.2023.

W związku ze złożeniem wniosku o udostępnienie informacji publicznej
informuję:

1. w Urzędzie Miejskim w Słubicach zatrudnionych jest 100 pracowników
merytorycznych;

2. Systemy informatyczne wykorzystywane w urzędzie: WYDRA, FOKA,
KONCESJE ALKOHOLOWE, PROTON, VULCAN, Budżet24, SIGMA, SIO, Rejestr
Żłobków, wM@ndat, GISON, BESTIA, WPF ASYSTENT, BESTASYSTENT, SWB
ASYSTENT, GEOPORTAL, KADRY+. PŁACE+;

3. a) BESTIA, CEEB, BAZA AZBESTOWA,EKOportal, Baza danych o ocenach
oddziaływania na środowisko, BDO, PESEL, RDO, BUSC, RDK (Źródło),CEPIK
2.0., SIO, Rejestr Żłobków, SHRIMP, System Pomocy Publicznej;

b) BESTIA, CEEB, BAZA AZBESTOWA,EKOportal, Baza danych o ocenach
oddziaływania na środowisko, BDO, PESEL, RDO, BUSC, RDK (Źródło), CEPIK
2.0., SIO, Rejestr Żłobków, Geoportal, KRS, CEiDG, Elektroniczne Księgi
Wieczyste, RWDZ, SUDOP, Rejestr Spadkowy, SHRIMP, System Pomocy
Publicznej, REGON;

4. Systemy np. księgowe są zintegrowane ze sobą, nie ma oddzielnych nazw
(pytanie jest mało precyzyjne);

5. Na stronie BIP Słubice w zakładce rejestry i ewidencje są podane
rejestry;

6. nie prowadzono inwentaryzacji danych;

7. urząd nie przygotowuje raportu analizującego zapytania mieszkańców;

8. nie ma stworzonych standardów gromadzenia danych;

9. nie ma w urzędzie stanowiska pełnomocnika danych;

10. nie ma oddzielnych stanowisk zajmujących się zarządzaniem danymi;

11. podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi cyfryzacji zajmują się
informatycy.

z poważaniem

Katarzyna Mintus - Trojan

Sekretarz Gminy Słubice