W odpowiedzi na wniosek uprzejmie informujemy, że Urząd Gminy Serokomla nie prowadzi mediów.

Teresa Ponikowska

Sekretarz Gminy