Dzień dobry,

w odpowiedzi na wniosek z dn. 16 lipca 2018 r. informuję, że w Urzędzie Gminy w
Bobrowie prowadzone są następujące media:

* gazeta
(http://www.bobrowo.org.pl/asp/pl_start.asp?typ=23&menu=37&strona=1&sub=33),
* strona internetowa (http://www.bobrowo.org.pl/),
* fanpage na stronie www.facebook.pl
(https://pl-pl.facebook.com/Gmina-Bobrowo-268354976625750/).

Gazeta gminy Bobrowo zarejestrowana jest w Sądzie Okręgowym w Toruniu. W
załączniku przesyłam 5 ostatnich numerów w formacie pdf. Wydatki w ramach
działań promocyjnych wyniosły w roku:

2015 - 60 268,71 zł,

2016 - 78 746,83 zł,

2017 - 59 967,82 zł,

2018 - 24 380,81 zł.

---------------------------------------------
Natalia Motylicka
pomoc administracyjna
Urząd Gminy Bobrowo
(56) 491 33 53

Załączniki