To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 18
lipca 2018 do "ugkrasnosielc post.pl" <ugkrasnosielc@post.pl> z tematem "Wniosek
o informacje publiczną".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.

Pobierz list